[Update] Coronavirus – Geen trainingen tot en met 3 mei

We zitten momenteel midden in de Coronacrisis en gunstige vooruitzichten zijn nog niet onmiddellijk in zicht. Op 27 maart werden de maatregelen tegen het Corona-virus door de hogere overheid verlengd tot en met 19 april, met een mogelijke tweede verlenging tot 3 mei nadien. Het lokaal bestuur Duffel heeft echter beslist om de maatregelen rond vrijetijdsinfrastructuur meteen te verlengen tot 3 mei.

Sporthal, zwembad, gemeentelijke turnzalen … blijven tot die datum al zeker gesloten. Een up-to-date-lijst van de maatregelen kan je vinden op www.duffel.be/corona.

Intussen heeft ons bestuur van OGK ook niet stilgezeten en blijven de bestuursleden in communicatie met elkaar (via Skype) om de gang van zaken op de voet te volgen. Indien de turnzalen na zondag 3 mei opnieuw zouden vrijgegeven worden, kunnen de trainingen hervat worden. Er zijn al enkele scenario’s de revue gepasseerd om een alternatief te bieden qua gemiste trainingen. Maar voorlopig is het nog wachten op het fiat van het lokaal bestuur Duffel.

Intussen vragen we aan de gymnasten om de oefeningen (van de trainers) op te volgen die verschijnen op Facebook en Instagram van OGK. Zelf als ouder kan je heel wat leuke oefeningen van het internet halen qua lenigheid- en krachtoefeningen. Let wel op dat je gymnast eerst goed opgewarmd is alvorens hij/zij met de oefeningen start!

Wij blijven zeer alert en daarom vragen wij u om onze site regelmatig te bezoeken zodat u ook op de hoogte blijft van de evolutie van het Coronagebeuren.

Mogen wij u ook vragen om de aandacht niet te laten verslappen voor de eigen gezondheid en persoonlijke hygiëne en het contact met anderen zoveel mogelijk te vermijden. Het is namelijk door dit contact dat het virus zich verder kan zetten. Hou je dus gezond & wel !!!

Gelijkaardige berichten