Jumpkids 3-4 – opdeling grote groep

De groep Jumpkids 3-4 is zeer populair gebleken. Er werd een inschrijvingsstop ingevoerd omdat het anders echt niet meer werkbaar was. Maar dat is uiteraard voor een aantal gymnasten geen fijn nieuws.
Wij zijn dan ook al enkele weken op zoek naar een gepaste oplossing, dit is echter niet evident. Er moeten uren beschikbaar zijn, maar vooral ook trainers die de groep kunnen geven.

We zijn uiteindelijk gekomen op een mogelijkheid om de groep te splitsen. Er zou een tweede moment voorzien worden op woensdagavond van 18u00 – 19u00.

MAAR we kunnen dit enkel organiseren als er enkelen van jullie zich kunnen engageren om van dag te veranderen.
Graag het bijgevoegde Google formulier invullen waarin je kan aangeven of je zoon/dochter op woensdag kan komen. Dit kan tot en met zaterdag 15/10.
Pas vanaf er minimum 10 gymnasten kunnen komen, zullen we deze splitsing kunnen doorvoeren.
Voor de duidelijkheid: het wordt OFWEL maandag OFWEL woensdag. Niet beiden.

Het formulier: https://forms.gle/yRiYXUr7JKdJsBVH6

We hopen op voldoende positieve antwoorden zodat de trainingen voor het komende seizoen, voor zowel trainers als voor de gymnasten, iets aangenamer kunnen maken.

We houden jullie op de hoogte zodra we meer info hebben over de eventuele splitsing!

Gelijkaardige berichten