IKAT

Iedereen Kan Turnen. Hier worden, vanaf 6 jaar, individueel aangepaste trainingen gegeven aan de jeugd. Een ruime variatie van kinderen met een of andere functiebeperking, of nood aan speciale begeleiding, kan hier terecht.

Kleuters

Vanaf 3 jaar kunnen de kleuters in de 3 zalen terecht. De trainingen bestaan uit een ruim aanbod van bewegingservaring via een grote variatie in toestellen en materialen. Wanneer uw kleuter nog geen 3 jaar is kan hij/zij later tijdens het jaar nog steeds instappen zonder probleem.

Lager onderwijs

Jongens – Meisjes van het eerste tot zesde leerjaar.
Hier wordt recreatief geturnd op de klassieke toestellen, met tal van variaties. Het doel is om bewegingservaring op te doen en de vaardigheden in de turnsport te vergroten. Sommige kinderen kunnen hier geselecteerd worden voor de beloften.

Middelbaar

Meisjes 1-2 middelbaar

recreatief turnen.

Juffers

vanaf 14 jaar tot … jaar (geen leeftijdsgrens). In deze groep wordt geoefend op recreatief niveau. Toestellen, matoefeningen, sprongen, enz. komen aan bod.

Jongens + 12 jaar

De turntechnieken worden hier verder ontwikkeld, in afwachting van de zwaardere trainingen op latere leeftijd.

Jongens – meisjes + 16 jaar

In deze groep wordt er op de vaste toestellen geturnd. Het blijft recreatief, met zin voor ontspanning en showelementen.

Tumbling + 12 jaar

In deze groep wordt op een meer recreatieve wijze geturnd op een beperkt aantal toestellen: de vloer, de minitrampoline en de dubbele trampoline.

Selectiegroepen

Voor de disciplines TTm, TTj en Tumbling zijn er groepen van verschillende niveau’s:

  • Beloften
    De beloften is bedoeld om de gymnasten hun eerste ervaringen in het wedstrijd turnen op te doen.
  • Competitie
    De competitiegroepen nemen deel aan wedstrijden en trainen op een hoger niveau.

Basis plus

Deze gymnasten worden uit hun basis groep geselecteerd om een extra aantal uren te kunnen turnen. Hier wordt vooral de basis verder verfijnd zodat de doorstroom naar de eventuele competitiegroep vroeger mogelijk wordt.

TTm – Toestelturnen meisjes (AGD)

Turnen voor meisjes op balk, damesbrug, sprong en vloer.

TTj – Toestelturnen jongens (AGH)

Turnen voor jongens op herenbrug, rekstok, ringen, paard, sprong en vloer.

Tumbling

Een aaneenschakeling van sprongen op een 26 meter lange verende baan.