Turnkring Oefening Geeft Kracht
  Home         Uurrooster         Locaties         Sitemap

Inschrijvingen 2018 - 2019

Online inschrijven

We maken gebruik van de inschrijfmodule die Gymfed aan elke gymnastiek vereniging aanbiedt.

Wanneer je de inschrijving bevestigt, kan je kiezen uit twee betaalmogelijkheden: via bancontact of de Belfius app.
Je kan momenteel geen kredietkaarten gebruiken om te betalen.

Voor de selectiegroepen zullen enkel de inschrijvingen van gymnasten voor die geselecteerde groep goedgekeurd worden.

Je kan deze handleiding gebruiken als hulp bij de inschrijfprocedure.

Online inschrijven
Enkel Kleuters 1 kunnen nog online inschrijven

Inschrijvingsmoment

De inschrijving voor het volgend seizoen heeft plaats op:

Zondag 7 oktober in zaal 't Kompas (Nieuwstraat) van 9.30u tot 12.00u
 

Na het inschrijvingsmoment kan je enkel nog elektronisch inschrijven of via het ledenbeheer:


tel:       015 - 31 58 40
e-mail: ledenbeheer@ogk-duffel.be
 

De train(st)ers zullen geen inschrijvingsgeld ontvangen.

Einde Inschrijvingen: 31 oktober

Na 31 oktober worden er enkel nog inschrijvingen toegelaten na overleg met de train(st)er.

Opgelet: de online inschrijvingen zullen afgesloten worden vanaf 1 november.
Enkel de groepen voor de jongste kleuters zullen nog beschikbaar blijven zodat ze kunnen ingeschreven worden vanaf ze 3 jaar worden.

Wanneer een gymnast geen proeftraining volgt en hij/zij is niet ingeschreven, zullen we genoodzaakt zijn om de gymnast aan de kant te houden. Anders zijn we niet in orde met de verzekering.

Opmerkingen

  • Voor elke discipline en voor elk kind dient elektronisch betaald te worden of ten laatste tijdens het inschrijvingsmoment
  • Wanneer je verkiest om elektronisch in te schrijven, zal je de inschrijvingen kunnen afronden met een online betaalmethode
  • Kleuters mogen pas turnen vanaf 3 jaar. Wanneer je kleuter 3 jaar wordt tijdens het turnseizoen, mag hij/zij instappen en wordt het lidgeld herrekend op trimestriële basis.
  • Vanaf 3 inschrijvingen voor 1 gezin (hetzelfde domicilie adres) is er 40 euro korting per lid vanaf het derde lid.
  • Competitiegymnasten mogen geen groepen combineren, uitzonderingen kunnen toegestaan worden indien akkoord met de trainer
  • Voor de selectiegroepen zullen enkel de inschrijvingen van geselecteerde gymnasten goedgekeurd worden.

We benadrukken steeds dat elke gymnast in de juiste afdeling turnt, dus in zijn leeftijdsgroep.

De kledij van OGK kan je via e-mail bestellen: kledij@ogk-duffel.be. De T-shirts en truien zijn heel het jaar te bestellen, zolang de voorraad strekt. Wil je liever echt passen dan kun je ze op het inschrijvingsmoment ook bestellen. Voor meer informatie kan je op de pagina OGK kledij terecht.

Start nieuwe seizoen

DE TRAININGEN STARTEN VANAF MAANDAG 3 september 2018

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld is opgesplitst in twee delen: clublidgeld en de groepstarieven.

Het clublidgeld is een jaarlijks bedrag dat door elke gymnast één keer betaald wordt, onafhankelijk van het aantal groepen waarvoor hij/zij zich inschrijft.
Dit bedrag omvat onder andere een verzekering, registratie bij Gymfed en administratieve kosten. Op dit bedrag is geen korting van toepassing.

De groepstarieven zijn afhankelijk van het aantal uur training dat er per week gegeven wordt voor die groep. Op deze tarieven zijn kortingen mogelijk

Overzicht van de tarieven:

Clublidgeld (vaste kost)
60 euro
Korting meerdere gezinsleden
40 euro korting per lid vanaf het derde lid
Korting latere inschrijvingsdatum (enkel op turngroeptarieven)

Vanaf 01-01-2017: 40% korting
Vanaf 23-04-2017: 80% korting

Groep Aantal uren Groep-
tarief
Totaal
(incl € 60 lidgeld)
Kleuters (Oost, West) 3/4 uur 30,00 90,00
Kleuters (Mijlstraat)
Basisgroepen (lager onderwijs)
IKAT
1 uur 35,00 95,00
Basis plus
Juffers
Meisjes 1-2 mb
Jongens +12 jaar
Jongens en Meisjes +16 jaar
Dames
Tumbling recreatief +12 jaar
1,5 uur 50,00 110,00
Recre@ Toestelturnen -12 jaar
Recre@ Toestelturnen +12 jaar
Tumbling beloften
4 uur 115,00 175,00
Tumbling competitie 7,5 uur 200,00 260,00
ToestelTurnen meisjes beloften
ToestelTurnen meisjes competitie
ToestelTurnen jongens beloften
8 uur 210,00 270,00
ToestelTurnen jongens competitie 8,5 uur 215,00 275,00
ToestelTurnen meisjes competitie B-niveau 11 uur 265,00 325,00

 

In sommige gevallen krijgen gymnasten andere uren toegewezen door de trainer om hen optimaal te kunnen laten groeien in hun discipline. De afwijkende uren worden in de volgende tabel aangevuld:

Aantal uren Groep-
tarief
Totaal
(incl € 60 lidgeld)
2 uur 65,00 125,00
2,5 uur 80,00 140,00
3 uur 90,00 150,00
4 uur 115,00 175,00
4,5 uur 125,00 185,00
5 uur 140,00 200,00
5,5 uur 155,00 215,00
6 uur 165,00 225,00
11 uur 265,00 325,00

Tussenkomst Formulieren Mutualiteit (sportclub) !

Vanaf dit jaar gaan we de attesten van Gymfed gebruiken die je bij je mutualiteit kan binnenbrengen. Deze worden verzonden naar je e-mailadres.

Indien je geen e-mail adres hebt opgegeven, kun je het formulier downloaden van de website van je mutualiteit of kan je het bekomen op het inschrijvingsmoment op 7 oktober 2018 van 9.30u -12u in school ’t Kompas.

Je kan het ook gedurende het jaar in de bus steken op het secretariaat (Katelijnsesteenweg 131, 2570 Duffel).
Je hoeft enkel de klever van de gymnast op te plakken en het betaalde bedrag in te vullen.
De rest wordt afgehandeld door het secretariaat. Dat zorgt er tevens voor dat het bij de juiste mutualiteit terecht komt.

Ook voor turnstages is het mogelijk om een tussenkomst van de mutualiteit te bekomen. Daarvoor dien je het formulier, voorzien door jouw mutualiteit, te bezorgen aan de trainer bij het begin van de stage. Na afloop wordt het ingevulde formulier aan jou bezorgd zodat je het kunt binnenbrengen bij jouw mutualiteit.

Fiscaal attest stages

Ieder jaar gaat OGK met een aantal afdelingen op turnstage. Omwille van deze stages kunnen de ouders een attest krijgen dat ze dan kunnen indienen bij hun personenbelasting. De betreffende trainers zullen een invulformulier krijgen van het secretariaat en verdelen onder hun gymnasten die het turnkamp bijwoonden zodat je als ouder je gegevens kan invullen.

Nadien moet je zelf het initiatief nemen om het formulier binnen te brengen op het secretariaat (Katelijnsesteenweg 131) die deze gegevens digitaal doorgeeft aan de gemeente Duffel. Nadat de attesten zijn opgesteld bezorgt het secretariaat de attesten via de post aan de ouders.

Inschrijven

Online inschrijven
Enkel Kleuters 1 kunnen
nog online inschrijven

Agenda